Y tá chăm sóc tại nhà


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Y tá chăm sóc tại nhà

Cần tìm 1 y tá tại nhà chăm sóc người già
Yêu cầu: - Có chuyên môn khá
- Thời gian làm việc linh hoạt
- Có kinh nghiệm chăm sóc người già
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc