Vệ sinh công nghiệp


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Vệ sinh công nghiệp

Cần gấp 2 bạn lau kính tại khu công nghiệp Tân Phú trung.
Yêu cầu: biết lau kính
Lương liền cuối ngày: 300k

Vị trí

Ho Chi Minh City, Vietnam
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc