Trông bé 1 tuổi


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Trông bé 1 tuổi

Trông bé 1 tuổi (nữ)
Công việc: chơi với bé, cho bé ăn
Thời gian: Nguyên ngày
Yêu cầu: Nữ từ 40 - 50 tuổi
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc