Tìm thông tin trên internet (làm việc từ xa)

1.000.000 ₫ Theo dịch vụ

đăng 3 năm trước trước |6 chào giá

Tìm thông tin trên internet (làm việc từ xa)

Cần tìm 1 người có khả năng tìm thông tin trên mạng thông qua Google Search và một số nguồn khác để xây dựng database:
Yêu cầu:
- Có máy tính và có internet (làm việc từ xa)
- Cẩn thận, chi tiết
Ưu tiên sinh viên

Thanh toán

1.000.000 ₫ Theo dịch vụ
Thanh toán chuyển khoản

Vị trí

Nha Trang
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc