Tìm gia sư dạy toán lí hoá 12


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Tìm gia sư dạy toán lí hoá 12

Học phí và time thương lương
Cần gia sư nữ kinh nghiệm có năng lực xíu
Phí nhận lớp: 18% 
Dạy ở gần cầu Phú Mỹ
Lương 1tr8 /3b có thể thương lượng thêm
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc