Sửa điện thoại


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Sửa điện thoại

Làm rơi điện thoại từ tầng 2 xuống đất. Màn hình bị bể hết và điện thoại không lên nguồn. Nhờ kiểm tra sửa và thay màn hình
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc