Sửa chữa, trang trí khu vực giếng trời


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Sửa chữa, trang trí khu vực giếng trời

Sửa nền của khu vực giếng trời rộng 20m2
Lên ý tưởng trang trí và trồng cây 

Vị trí

Kon Tum, Kon Tum Province, Vietnam
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc