Sửa chữa cửa nhôm kính


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Sửa chữa cửa nhôm kính

Sửa/thay ổ khóa và bánh xe cửa nhôm 
Dụng cụ, nguyên vật liệu tự chuẩn bị 

Vị trí

Hà Đông, Hanoi, Vietnam
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc