Social Media Assistant


đăng 3 năm trước trước |1 chào giá

Social Media Assistant

- Hỗ trợ đăng bài và quản lí fanpage của nghệ sĩ truyện tranh
- Yêu cầu biết tiếng Anh
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc