Sắp xếp, phân loại hàng cho shiper đi giao hàng


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Sắp xếp, phân loại hàng cho shiper đi giao hàng

Cần 20 bạn nam làm tại kho shopee express  TÂN PHÚ ngày  12/8 đến ngày 15/8
ca 1: 5h-14h (220k)
ca2 : 9h-18h (220k)
ca3 : 13h-22h (220k)
ca4 : 14h đến 23h (230k)
• Lương nhận ngày 15/8
• Công việc: Sắp xếp, phân loại hàng cho shiper đi giao hàng. 
• Địa điểm làm: Công ty Triệu Quốc, đường cn9, KCN Tân Bình, Tân Phú.

Vị trí

Tân Phú, Ho Chi Minh City, Vietnam
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc