PR Marketing


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

PR Marketing

- Quán lí web, fanpage công ty
- Truyền thông, làm hình ảnh công ty

Thời hạn

06/29/2021

Vị trí

số 3, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội 100000, Việt Nam
photo
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc