nộp hồ sơ về thủ tục xuất nhập cảnh tại cục xuất nhập cảnh Hà Nội

500.000 ₫

đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

nộp hồ sơ về thủ tục xuất nhập cảnh tại cục xuất nhập cảnh Hà Nội

- nhận hồ sơ gửi tới nhà
- xem thông tin, nắm thông tin sơ lược khi người nhận hoò sơ hỏi
- đi nộp hồ sơ, lấy giấy hẹn
- đến ngày hẹn, lấy kết quả gửi bưu điện về Nha Trang

Thanh toán

500.000 ₫
Thanh toán chuyển khoản

Vị trí

44 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc