Nộp hồ sơ tại Cục Lãnh Sự Việt Nam


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Nộp hồ sơ tại Cục Lãnh Sự Việt Nam

- Khai thông tin hồ sơ cần làm thủ tục hợp pháp hóa và chuẩn bị giấy tờ cần thiết
- Xếp hàng nộp hồ sơ, đăng ký giao nhận với bưu điện

Vị trí

40 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc