Nhập liệu lên trang web, file MS Word,...

30.000 ₫ Theo dịch vụ

đăng 2 năm trước trước |3 chào giá

Nhập liệu lên trang web, file MS Word,...

Nhập nội dung cần nhập liệu lên bất kì đâu được yêu cầu, nhận lương theo tháng, thời gian làm việc linh động, miễn là hoàn thành công việc được giao trong ngày.

Thanh toán

30.000 ₫ Theo dịch vụ
Thanh toán bằng tiền mặt
Thanh toán chuyển khoản

Vị trí

Hà Nội, Việt Nam
photo
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc