Nhận giúp việc gia đình, vệ sinh chung cư, căn hộ, nhà trọ Theo giờ..


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Nhận giúp việc gia đình, vệ sinh chung cư, căn hộ, nhà trọ Theo giờ..

Thỏa thuận

Vị trí

44/8 Hẻm 286, TT. Nhà Bè, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc