Người đưa đón trẻ nhỏ

3.000.000 ₫

đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Người đưa đón trẻ nhỏ

Chở 1 người lớn và 1 trẻ nhỏ đi từ Định Công lên Khương Trung từ thứ 2 đến thứ 6
Yêu cầu: Trung thực, yêu trẻ con, đáp ứng được giờ giấc , có thể làm lâu dài

Thanh toán

3.000.000 ₫
Thanh toán bằng tiền mặt
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc