Mình cần tìm thợ nề hoặc người hỗ trợ chằng dây, bao cát lên mái nhà chống bão, ngay lúc này ạ.


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Mình cần tìm thợ nề hoặc người hỗ trợ chằng dây, bao cát lên mái nhà chống bão, ngay lúc này ạ.

Đưa các túi nước, túi cát lên mái nhà, chằng dây cho mái tôn. Có người phụ cùng.

Thời hạn

10/26/2020

Vị trí

Đà Nẵng
16 Lê Vĩnh Huy, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc