Luyện thi ielts

1.000.000 ₫ Theo dịch vụ

đăng 2 năm trước trước |0 chào giá

Luyện thi ielts

Tập trung luyện ielts , 1 tuần 2 buổi , học vấn có bằng ielts trên 6.0 

Thanh toán

1.000.000 ₫ Theo dịch vụ

Vị trí

Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc