Kiến trúc sư

150.000 ₫

đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Kiến trúc sư

Thiết kế công trình dân dụng
150000 - 400000/m2

Thời hạn

08/01/2020

Thanh toán

150.000 ₫
Thanh toán bằng tiền mặt
Thanh toán chuyển khoản

Vị trí

Hanoi, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ có thể làm từ xa
photo
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc