Kiểm tra tổng quát máy Mac và cài lại nếu cần


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Kiểm tra tổng quát máy Mac và cài lại nếu cần

Máy Macbook air đang chạy HĐH Window dạo này hay tắt máy giữa chừng, đồng hồ không cập nhật đúng, pin sạc cũng ko đầy được dù cắm sạc lâu.  Việc xảy ra sau khi HĐH window được tự động cập nhật và cài đặt lại. Nhờ tìm người kiểm tra tổng quát giúp và cài lại máy nếu cần.
Tôi có thể mang máy tới chỗ của bạn, nhưng tôi cần làm xong trong 2 ngày để tiếp tục làm việc

Vị trí

Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc