Giúp việc nhà Partime

5.000.000 ₫

đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Giúp việc nhà Partime

Dọn nguyên căn nhà, DT 50m2: gồm 3 tầng, mỗi tầng 2 phòng ngủ
Đã có sẵn công cụ, dụng cụ làm việc
Làm 03 lần/tuần
Thời gian bắt đầu cv: 15/9/2020

Thanh toán

5.000.000 ₫
Thanh toán bằng tiền mặt
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc