giáo viên tự do hoặc giáo viên đứng lớp Nữ

3.000.000 ₫ Theo dịch vụ

đăng 3 năm trước trước |2 chào giá

giáo viên tự do hoặc giáo viên đứng lớp Nữ

Dạy Anh Văn lớp 9 bé học trung bình, dạy căn bản là đủ. 

Thanh toán

3.000.000 ₫ Theo dịch vụ
Thanh toán bằng tiền mặt

Vị trí

Huỳnh Bá Chánh, Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc