Giao hàng

20.000 ₫

đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Giao hàng

giao 1 gói hàng 300gr 

Thời hạn

08/11/2020

Thanh toán

20.000 ₫

Vị trí

Hanoi, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc