Gia sư luyện Ietls 6.0 cho học sinh lớp 11

2.800.000 ₫ Theo dịch vụ

đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Gia sư luyện Ietls 6.0 cho học sinh lớp 11

Mã lớp BTA 21
Lương 2tr8/tháng tuần dạy 2 buổi
Yều cầu Giáo viên có kinh nghiệm
Địa chỉ: Mã Lò Bình Tân

Thanh toán

2.800.000 ₫ Theo dịch vụ
Thanh toán bằng tiền mặt

Vị trí

Hồ Chí Minh
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc