Gia sư dạy kèm cấp 1


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Gia sư dạy kèm cấp 1

Tôi 22 tuổi, hiện là sinh viên năm 4 Trường Đại Học Nha Trang, chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm, tốt nghiệp bằng Khá.
Có 12 năm là học sinh khá giỏi. Điểm thi Đại học là 19 điểm.
Đảm bảo kiên trì, hướng dẫn học sinh rõ ràng tận tình

Vị trí

Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc