Gia sư

80.000 ₫ Theo dịch vụ

đăng 2 năm trước trước |1 chào giá

Gia sư

- Chuyên Anh văn các cấp 1-2-3 và Anh văn giao tiếp.
- Dạy kèm các môn cấp 1-2 và tiếng Anh phổ thông cấp 3.

Thanh toán

80.000 ₫ Theo dịch vụ
Thanh toán bằng tiền mặt
Thanh toán chuyển khoản

Vị trí

Hồ Chí Minh
Dịch vụ có thể làm từ xa
photo
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc