Đóng gói, luân chuyển hàng cho công ty


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Đóng gói, luân chuyển hàng cho công ty

Mình cần 1 bạn làm ca gãy tại địa chỉ 30 kha vạn cân , hiệp bình chánh thủ đức
Thời gian từ 10h đến 15h30 (5h) buổi trưa, được nghỉ 1,5h. 
Công việc: đóng gói hàng hoá, luân chuyển hàng hoá tại công ty văn phòng phẩm an lộc việt.
Lương trả cuối buổi (35.000d/1h).

Vị trí

Ho Chi Minh City, Vietnam
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc