Dọn vệ sinh cho gia đình tuần 2 buổi


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Dọn vệ sinh cho gia đình tuần 2 buổi

Tìm người dọn vệ sinh cho căn hộ chung cư 50m2, 2 phòng ngủ, tuần 2 lần
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc