Dọn dẹp vệ sinh


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Dọn dẹp vệ sinh

Dọn dẹp lau chùi nguyên căn 3 tầng
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc