Dọn dẹp nhà cửa

4.000.000 ₫

đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Dọn dẹp nhà cửa

Dọn dẹp nhà 30m, 3 phòng ngủ, 3 lần 1 tuần

Thanh toán

4.000.000 ₫
Thanh toán bằng tiền mặt

Vị trí

Hanoi, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc