Dọn dẹp nhà

70.000 ₫ Theo phút

đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Dọn dẹp nhà

Quét, lau sàn, cầu thang 3 tầng. Lau nội thất

Thanh toán

70.000 ₫ Theo phút
Thanh toán bằng tiền mặt

Vị trí

Ho Chi Minh City, Vietnam
21 Ngô Đức Kế, Phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc