Đi lại đường dây điện


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Đi lại đường dây điện

Treo 2 quạt treo tường và nối dây điện đến ổ cắm 1 cách thẩm mỹ. Hiện tại ổ cắm ở xa 5m so với điểm muốn treo quạt. Tường bằng bê tông. Tự mang theo dụng cụ cần thiết
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc