Dạy Toeic + giao tiếp

1.000.000 ₫ Theo dịch vụ

đăng 3 năm trước trước |1 chào giá

Dạy Toeic + giao tiếp

Ôn toeic mục tiêu 500+ 
Giao tiếp cơ bản

Thanh toán

1.000.000 ₫ Theo dịch vụ
Thanh toán chuyển khoản

Vị trí

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc