Dạy tiếng Anh

10.000.000 ₫ Theo dịch vụ

đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Dạy tiếng Anh

Độ tuổi của học viên : 27
Trình độ của học viên : 12/12
Mục đích : phục vụ công việc kinh doanh
Thời gian : ngoài giờ hành chính vao` các ngày trong tuần
Yêu cầu người dạy :
+ Có bằng cấp liên quan công việc giảng dạy
+ Có kinh nghiệm giang dạy từ 3 năm trở lên

Thời hạn

04/12/2021

Thanh toán

10.000.000 ₫ Theo dịch vụ
Thanh toán bằng tiền mặt
Thanh toán chuyển khoản

Vị trí

Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Dịch vụ có thể làm từ xa
photo
photo
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc