Dạy kèm tiếng việt, toán lớp 5

2.500.000 ₫

đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Dạy kèm tiếng việt, toán lớp 5

Yêu cầu: Gia sư có kinh nghiệm
Thời gian: 3 buổi/tuần

Thanh toán

2.500.000 ₫
Thanh toán bằng tiền mặt

Vị trí

Gò Vấp, Ho Chi Minh City, Vietnam
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc