Chụp hình sản phẩm


đăng 2 năm trước trước |0 chào giá

Chụp hình sản phẩm

Cần chụp hình sản phẩm để làm website. Chụp tại cửa hàng Q2. Khoảng 100sp

Vị trí

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
photo
photo
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc