Chăm sóc mèo và chó


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Chăm sóc mèo và chó

Một em chó cái và 3 em mèo, đều 1 tuổi, giống đực. 
Yêu cầu đã có kinh nghiệm chăm sóc thú cưng hoặc có chuyên môn về thú y để theo dõi tình hình sức khoẻ các bé.

Vị trí

Gia Lai, Vietnam
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc