Cắt tóc và nhuộm


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Cắt tóc và nhuộm

Tới nhà tôi và giúp tôi cắt tóc theo kiểu trong bức ảnh đính kèm, rồi nhuộm giúp tôi. Tôi cần xong trước 6h chiều nay

Vị trí

124 Nhất Chi Mai, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc