Cần tìm người trông em bé


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Cần tìm người trông em bé

 Yêu cầu: tuổi từ 20 - 50 tuổi, có kinh nghiệm, siêng năng, sạch sẽ .
Lương 8tr bao ăn ở
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc