Cần tiếng anh chuyên ngành khoa Kế toán

3.000.000 ₫ Theo dịch vụ

đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Cần tiếng anh chuyên ngành khoa Kế toán

Mình cần tiếng anh giao tiếp đơn giản
và chủ yếu là tiếng anh chuyên ngành kế toán
Người dạy có kinh nghiệm chuyên ngành để giải thích rõ các thuật ngữ trong kế toán có kinh nghiệm 2-3 năm

Thanh toán

3.000.000 ₫ Theo dịch vụ
Thanh toán chuyển khoản

Vị trí

Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc