Cân người trông trẻ

200.000 ₫ Theo phút

đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Cân người trông trẻ

Cần người trông trẻ ưu tiên nữ, kĩ tính gọn gàng

Thanh toán

200.000 ₫ Theo phút
Thanh toán bằng tiền mặt

Vị trí

Ho Chi Minh City, Vietnam
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc