Cần gia sư tiếng anh lớp 7 Q321

1.200.000 ₫ Theo dịch vụ

đăng 3 năm trước trước |1 chào giá

Cần gia sư tiếng anh lớp 7 Q321

Phí nhận lớp 35%
Yều cầu sinh viên nữ
Tuần dạy 2 buổi
Lương 1tr2/tháng
Địa chỉ: Nguyễn  Thông, Quận 3

Thanh toán

1.200.000 ₫ Theo dịch vụ
Thanh toán bằng tiền mặt

Vị trí

Hồ Chí Minh
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc