Cân gia sư luyện AVGT TB62

2.600.000 ₫ Theo dịch vụ

đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Cân gia sư luyện AVGT TB62

Phí nhận lớp 35%
Yêu cầu sinh viên nữ 
Tuần dạy 3 buổi sắp xếp trực tiếp với học viên
Lương 2tr6/tháng
Lớp có 2 học viên 30 tuổi 
Địa chỉ Bàu Cát 2, Tân Bình 

Thanh toán

2.600.000 ₫ Theo dịch vụ
Thanh toán bằng tiền mặt

Vị trí

Hồ Chí Minh
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc