Cần gấp Gia sư luyện AVGT


đăng 3 năm trước trước |1 chào giá

Cần gấp Gia sư luyện AVGT

Học viên 28t
Yều cầu:Sv nữ 
Thời  gian học: Buổi tối sắp xếp (3b/tuần)
Lương 2tr6/tháng
Địa chỉ: Chung cư Bàu Cát 2, Tân Bình

Vị trí

Hồ Chí Minh
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc