Trần Thị Ngọc Anh

Trần Thị Ngọc Anh

Chưa có công việc nào đã hoàn thành

Ngôn ngữ sử dụng

english, 日本語 (にほんご/にっぽんご), tiếng việt

Đánh giá bởi người thuê

Hiện chưa có đánh giá nào
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc