Phạm Ngọc

Phạm Ngọc

Chưa có công việc nào đã hoàn thành

Ngôn ngữ sử dụng

english, français, langue française, tiếng việt

Đánh giá bởi người thuê

Hiện chưa có đánh giá nào
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc