Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

Chưa có công việc nào đã hoàn thành

Ngôn ngữ sử dụng

english, 한국어 (韓國語), 조선말 (朝鮮語), tiếng việt

Đánh giá bởi người thuê

Hiện chưa có đánh giá nào
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc