Nguyễn Nghĩa

Nguyễn Nghĩa

Chưa có công việc nào đã hoàn thành

Ngôn ngữ sử dụng

english

Đánh giá bởi người thuê

Hiện chưa có đánh giá nào
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc