Nguyễn Minh Hằng

Nguyễn Minh Hằng

Chưa có công việc nào đã hoàn thành

Ngôn ngữ sử dụng

english

Đánh giá bởi người thuê

Hiện chưa có đánh giá nào
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc