Mai Trung Dũng

Mai Trung Dũng

Chưa có công việc nào đã hoàn thành

Ngôn ngữ sử dụng

english, tiếng việt

Đánh giá bởi người thuê

Hiện chưa có đánh giá nào
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc